Przejdź do głównej zawartości

Wesprzyj nas


Wesprzyj nas


Zachęcamy Cię do wsparcia naszej organizacji w obszarach działań edukacyjnych:

·        Projekt „Motylek”. Chcemy stworzyć bogaty merytorycznie i interesujący, dopasowany do potrzeb dziewczynek program, dostępny nieodpłatnie dla zaangażowanych edukatorek, aby brak pomysłów, czy powszechnie niedofinansowanie dodatkowych warsztatów nie był więcej przeszkodą przy wspieraniu dojrzewania.

·        Projekt ”Śmierć”. Chcemy regularnie organizować wydarzenia „Śmierć. Spotkania i rozmowy”. Od filozoficznych rozmów o śmierci i przemijaniu, poprzez spotkania z twórcami, po warsztaty dające konkretne narzędzia w pracy z osobami po stracie.

Wsparcie możesz okazać na wiele sposobów:
  • opowiedz o nas
  • udostępnij nasze działania
  • napisz do nas jeśli masz jakiś pomysł 
  • wesprzyj finansowo wpłacając darowiznę na cele statutowe: Projekt „Motylek” lub Projekt „Śmierć” na konto o numerze: 39253000082008100951920002   Kultura Zmiany KRS: 0000667499


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzory Kultury

Wyobraź sobie, że istnieje niewidzialna sieć połączeń między ludźmi. Wielki wzór, tkanina, która składa się z wielu przenikających się nawzajem wzorów. Nasze zachowania, odczucia, myśli modelujemy zgodnie z tą niewidzialną siecią. Wzory są niewidzialne, a jednak możemy je dostrzec w tym, co oczywiste. W tych zachowaniach i reakcjach, które wszyscy uznajemy za "naturalne" czy "normalne".
Bliska nam jest postawa antropolożek, które badają wzory kultury, modelujące ludzkie doświadczenia i postawy. Wierzymy, że każda i każdy z nas może poszerzyć swoją perspektywę o widzenie kulturowego aspektu własnego doświadczenia i stać się aktywną współ-twórczynią i twórcą wzorów kultury. Mamy możliwość zmiany tego, co zastane, by współtworzyć bardziej zdrowe, a mniej destrukcyjne relacje i sposoby funkcjonowania w świecie. Możemy tworzyć wzory będące odpowiedzią na współczesność i jej wyzwania oraz współgrające z etapami życia człowieka. Dlatego celem Fundacji Kultu…

Pokojowe Kultury

Inspiracją dla naszych poszukiwań i działań są kultury i cywilizacje, które rozumiały i akceptowały cykliczność życia, jego rytm, równowagę między życiem a śmiercią. Chcemy badać i dzielić się wiedzą na temat tych kultur, mamy tu na myśli w szczególności pokojowe cywilizacje Bogini, w tym Starej Europy, Anatolii, minojskiej Krety, neolitycznej Malty i kultury rdzenne.
Riane Eisler, antropolożka i badaczka kultury, nazywa je kulturami zorientowanymi na współpracę, bo są nie hierarchiczne, charakteryzuje je wysoki poziom równości społecznej a podstawowe wartości to miłość, porozumienie i dbanie o życie. Na drugim końcu kontinuum Eisler umieszcza kultury zorientowane na dominację, hierarchiczne, oparte na relacji władzy podtrzymywanej przez lęk i karę, ze strukturalną nierównością między kobietami a mężczyznami, i wysokim nasileniem przemocy. Uważamy, że bardzo cenne są przykłady kultur pokojowych, zorientowanych na współpracę, bo możemy z nich czerpać inspirację do tworzenia zdrowych w…